Clet

Umetnost in prometni znaki? Tudi to gre skupaj!

Tečaj italijanščine je odlična priložnost za pogovor o italijanski kulturi in navadah. Vsi verjetno poznate stereotip, da so Italijani energični (vigorosi) in živčni (nervosi) vozniki ter da pogosto ne upoštevajo prometnih pravil (le regole stradali). No, množica med milanskimi ulicami švigajočih vesp in število potolčenih avtomobilov v Neaplju temu nedvomno pritrjujeta, a vseeno vseh voznikov (i guidatori) ne gre metati v isti koš. Tako kot pri nas tudi v Italiji najdemo strpne voznike (guidatori tolleranti) pa tudi take z bolj rahlimi živci.

Clet in Firence

O prometu v Italiji pa na tečajih italijanskega jezika v Linguli radi povemo tudi kaj lepega. Razlog za to je francoski umetnik (artista) Clet, ki prometnim znakom (i segnali stradali) na ulicah Firenc na zanimiv način že skoraj 30 let daje novo – večinoma družbenokritično – sporočilno vrednost.

Prometni znaki malo drugače

Njegov umetniški jezik je preprost: z majhnimi spremembami da prometnim znakom čisto nov pomen. Pravi, da je človeško bitje polno domišljije (la fantasia) in čustev (i sentimenti), prometni znaki pa so čisto nasprotje, saj predstavljajo pravila (le regole). Clet želi to nasprotje ublažiti, zato »hladne« prometne znake spreminja v bolj človeške podobe. S svojim delom poudarja pomen moderne umetnosti (arte moderna), provocira in spodbuja ljudi k razmišljanju.

Umetniška atrakcija, ki privlači turiste

Če se boste sprehajali po Firencah in boste videli nekoga, ki pleza po prometnih znakih in jih okrašuje z nalepkami (gli stickers), ste torej lahko prepričani, da gre za Cleta. Njegova umetniška dela so postala prava turistična atrakcija, le malo turistov pa ve, kje je njegov studio, kjer so njegova dela tudi naprodaj. Tečaj italijanščine je prava priložnost, da to izveste, saj vamo bomo Lingulini  učitelji italijanščine to skrivnost z veseljem izdali.