Italijanski frazemi

Nekatere besede je težko neposredno prevesti, saj imajo v povezavi z drugo besedo popolnoma drug pomen. Takšne zveze se imenujejo frazemi. V italijanščini pa je nekaj takšnih, ki so enaki našim, slovenskim.

Amore a prima vista – ljubezen na prvi pogled.

Amore a prima vista – ljubezen na prvi pogled.

Amore a prima vista – ljubezen na prvi pogled

Roba da matti – nekaj norega, odštekanega, nevsakdanjega

Un bel niente – popolnoma nič

Accidenti! – presneto!

Valere la pena – vredno je
E costoso, ma ne vale la pena – je drago, ampak je vredno

Non ne vale la pena – ni vredno Semplicemente non ne vale la pena – preprosto ni vredno
Un pezzo grosso – nekdo zelo pomemben Fannullone – lenoba, nekoristnež
Buono come il pane – dober kot kruh Brutto come la fame – grd kot smrtni greh

In bocca al lupo! – zlomi si nogo (s tem Italijani zaželijo srečo (volkova usta), naslovnik mora odvrniti Crepi! (naj volk umre in jaz zadevo dobro izpeljem)

Seveda je zanimivih frazemov še veliko, spoznate pa jih lahko na tečajih italijanskega jezika, kjer boste poleg jezika odkrivali tudi italijansko kulturo in običaje.