Naglas in opuščaj – vam nagajata?

Lingula_ucenje_italijanscineVaje za italijanščino pomenijo tudi piljenje podrobnosti, ki nas pripeljejo do jezikovne odličnosti. Naglasi in opuščaji so resda skoraj neopazna grafična znamenja, a so pri pisanju v italijanščini še kako pomembni, saj vplivajo na pomen zapisanega. Poglejmo si nekaj primerov.

È ali e?

Že pri glagolu biti (essere) se ne moremo izogniti tej dilemi. E brez naglasnega znamenja je veznik, ki se po pomenu ujema s slovenskim »in«, medtem ko je è tretja oseba glagola biti v sedanjiku.
  • Marco e Martina sono amici. (Marko in Martina sta prijatelja.)
  • Marco è l’amico di Martina. (Marko je Martinin prijatelj.)

Sì ali si?

Prvi, s krativcem, pomeni »da«, če naglasa ni (torej si), je to zaimek v tretji osebi, slovensko »se«.

  • Ti piace il film? , molto. (Ti je všeč film? Da, zelo.)
  • Lui si chiama Marco. (On se imenuje Marko.)

Da, dà ali da’?

Vse tri besedice so pravilne, a imajo drugačen pomen. Da brez naglasnega znamenja in brez opuščaja je predlog, , ki nosi krativec, je glagol dare (dati) v tretji osebi ednine sedanjika, da’ z opuščajem pa je glagol dare v drugi osebi ednine velelnika. 
  • Domani vado da Maria. (Jutri grem k Mariji.)
  • Il professore mi il compito. (Profesor mi da domačo nalogo.)
  • Da’ i fiori a Giulia! (Daj rože Juliji.)

Vaje za italijanščino omogočajo boljše znanje jezika

Na jezikovnem tečaju italijanskega jezika vas bomo Lingulini učitelji nenehno spodbujali k pogovoru in pravilni uporabi jezika ter s tem dosegli, da bo vaša italijanščina na zavidljivo visoki ravni.

Imate vprašanja o tečaju italijanščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.