È, sono, c’è ali ci sono?

Učenje italijanščine je pogosto povezano z dilemo o tem, katero obliko glagola bomo uporabili. Preverite, kako vam gre in vstavite: è, sono, c’è ali ci sono.

 • Mario _____ italiano, di Roma.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

 • Mario è italiano, di Roma.
 • I libri _____ sul tavolo.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

 • I libri sono sul tavolo.
 1. Kdaj uporabimo glagol essere?

Glagol essere  je glagol biti. Oblika glagola è se uporablja v 3. osebi ednine, sono pa v 3. osebi množine.

 • Il tavolo è in cucina.
 • Il Colosseo è a Roma.
 • Mario è italiano.
 • Gli studenti sono all’università.
 • Le verdure sono nel frigorifero.
 • A Lubiana ______ il castello.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

 • A Lubiana c’ è il castello.
 • Nel frigorifero _______ i pomodori.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

 • Nel frigorifero ci sono i pomodori.
 1. Kdaj uporabimo glagol esserci?

Tudi glagol esserci je glagol biti, ki se uporablja, ko smo omenili kraj oz. prislovno določilo kraja. Oblika glagola c’è se uporablja v 3. osebi ednine, ci sono pa v 3. osebi množine.

 • In cucina c’è il tavolo.
 • A Roma c’è il Colosseo.
 • All’università ci sono molti studenti.
 • Nel frigorifero ci sono le verdure.

Da boste utrdili svoje znanje, naredite vajo.