Dvojni soglasniki

Pozor, dvojni soglasniki!

Tečaj italijanščine je komunikativno naravnan, poudarek je na pogovoru, skozi katerega pilite tudi slovnico in drobne posebnosti. Ena izmed njih so dvojni soglasniki (le doppie).

Ko ena črka spremeni pomen

Na dvojne soglasnike moramo biti pozorni tako pri zapisu kot pri izgovarjavi. En sam dodan soglasnik lahko namreč besedi povsem spremeni pomen. Lopata (la pala) se tako  hitro prelevi v žogo (la palla), las (il capello) postane klobuk (il cappello), športna igra polo (il polo) pa kaj kmalu lahko pristane na krožniku kot piščanec (il pollo).

Takšnih primerov je še veliko:

  • la casa – hiša <> la cassa – blagajna
  • il papa – papež <> la pappa – otroška kaša
  • il cane – pes <> le canne – palice

Sprva ni enostavno slišati, kdaj je soglasnik podvojen in kdaj ne, a z malo vadbe in poslušanja to hitro usvojimo.

Lingulini triki 😉

Se sprašujete, ali obstaja kakšno pravilo (la regola) o uporabi dvojnih soglasnikov? Moramo vas razočarati, kajti pravil ni. Če je beseda pravilno izgovorjena, se jasno sliši, ali vsebuje dvojni soglasnik ali ne. Žal se na to ne moremo vedno zanašati, zato vam lahko pride prav tečaj italijanščine, kjer vam učitelji z veseljem razkrijemo kakšen trik.

  • Nobena italijanska beseda se ne začne niti ne konča z dvojnim soglasnikom. IZJEMA: tujke (call, pull …).
  • Črki G in Z se v kombinaciji s končnico –IONE nikoli ne podvojita: zapor (la prigione), postaja (la stazione), pozornost (l’attenzione).
  • Črka Z se skoraj nikoli ne podvoji, ko se beseda koča na – ZIA ali – ZIE: prijateljstva (le amicizie), potrpljenje (la pazienza). IZJEMA: norost (la pazzia).
  • Črka Q se podvoji samo v eni besedi: il soqquadro (mettere a soqquadro – spraviti v nered).

Tečaj italijanščine na najbolj jezični šoli v Sloveniji je priložnost, da dobite še več nasvetov za samozavestno rabo jezika. Jezikovna pravilnost, ki jo boste s tem dosegli, vas bo pripeljala do tekoče komunikacije v italijanskem jeziku.