Lažni prijatelji

Ali je addetto enako kot addict?

Podobnost med besedami v dveh različnih jezikih je lahko velikokrat zavajajoča. Tako imenovani lažni prijatelji – besede, ki so po zapisu ali izgovoru zelo podobne, a imajo različen pomen – lahko neizkušenim prevajalcem pri prevodu iz italijanščine v angleščino povzročijo veliko težavo.

Sta si angleščina in italijanščina podobni?

Italijanski in angleški jezik imata namreč precej podobnih izrazov, a se ti po pomenu pogosto zelo razlikujejo, zato se lahko pri njihovi uporabi hitro zmotimo. Za primer vzemimo italijansko besedo »un addetto«, ki pomeni »odgovorni«. Ko prevajamo iz italijanščine v angleščino, nas lahko zavede podobnost z angleško besedo »an addict«. Če jo lahkomiselno uporabimo v prevodu, bomo naredili precej »sočno« napako, saj izraz »an addict« ne označuje odgovornega človeka, temveč odvisnika. Za prevod omenjenega izraza iz italijanščine v angleščino bi morali uporabiti angleški izraz »liable« ali »responsible«.

Še nekaj primerov lažnih prijateljev:

  • fattoria (kmetija; ang. farm), factory (tovarna; v ita. fabbrica)
  • caldo (toplo; ang. warm), cold (hladno; v ita. freddo)
  • camera (soba; ang. room), camera (foto aparat v ita. macchina fotografica)

Skrite pasti

Prevod iz italijanščine v angleščino mora biti pravilen in natančen, zato moramo biti pozorni na skrite pasti, kot so lažni prijatelji. Temu se lahko izognemo z dobrim slovarjem ali pa – še bolje – z dobro prevajalsko pomočjo, ki vam jo nudimo na prevajalski agenciji Lingula.