Vikanje in tikanje

Učenje italijanščine vam razreši tudi dilemo, kako preklapljati med vikanjem in tikanjem. Italijani zelo hitro preidejo z vikanja na tikanje, tudi v poslovnem svetu. Posebnost italijanščine je, da za vikanje uporablja 3. osebo ednine in ne 2. osebe množine kot v slovenščini, kar nam pogosto povzroča težave. Velikokrat mislimo, da vikamo, pa v resnici tikamo, ali obratno.

1. Vikate ali tikate?

Za vikanje se uporablja oblika 3. osebe ednine, za tikanje pa oblika 2. osebe ednine.

Buongiorno signora, come sta? Signora, Lei parla francese? Signore, Lei dove vive? Signora, a che ora parte?
Ciao Marco, come stai? Marco, tu parli tedesco? Paola, tu dove vivi? Franco, a che ora parti?
Kratko pravilo: v sedanjiku se vsi glagoli pri tikanju končujejo na -i. Ko vikamo, pa se glagoli na -are končujejo na -a, glagoli na -ere in -ire pa na -e..

Preverite svoje znanje:

 • Buongiorno signora, come sta/stai?
 • Kliknite za pravilen odgovor.
 • Ciao Marco, come stai/sta?
 • Kliknite za pravilen odgovor.
 • Signore, Lei dove vive/vivi?
 • Kliknite za pravilen odgovor.
 • Paola, tu dove vivi/vive?
 • Kliknite za pravilen odgovor.

2. Kdaj uporabimo zaimek Le in kdaj ti?

Zaimek Le (vam) se uporablja za vikanje, ti (ti) pa za tikanje.  

Signora Rossi, Le presento il mio direttore. Marco, ti presento il mio direttore.
Signore, Le piace questo quadro? Marco, ti piace questo quadro?

Preverite svoje znanje:

 • Stefania, _____ piacciono gli gnocchi?
 • Kliknite za pravilen odgovor.
 • Signore, _____ porto il libro.
 • Kliknite za pravilen odgovor.
 • Signora, _____ serve qualcosa?
 • Kliknite za pravilen odgovor.
 • Mario, perché non ____ piace il libro?
 • Kliknite za pravilen odgovor.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.