È, sono, c’è ali ci sono?

Učenje italijanščine je pogosto povezano z dilemo o tem, katero obliko glagola bomo uporabili. Preverite, kako vam gre in vstavite: è, sono, c’è ali ci sono.

 • Mario _____ italiano, di Roma.
Kliknite za pravilen odgovor.
 • I libri _____ sul tavolo.
Kliknite za pravilen odgovor.
 1. Kdaj uporabimo glagol essere?

Glagol essere  je glagol biti. Oblika glagola è se uporablja v 3. osebi ednine, sono pa v 3. osebi množine.

 • Il tavolo è in cucina.
 • Il Colosseo è a Roma.
 • Mario è italiano.
 • Gli studenti sono all’università.
 • Le verdure sono nel frigorifero.
 • A Lubiana ______ il castello.
Kliknite za pravilen odgovor.
 • Nel frigorifero _______ i pomodori.
Kliknite za pravilen odgovor.
 1. Kdaj uporabimo glagol esserci?

Tudi glagol esserci je glagol biti, ki se uporablja, ko smo omenili kraj oz. prislovno določilo kraja. Oblika glagola c’è se uporablja v 3. osebi ednine, ci sono pa v 3. osebi množine.

 • In cucina c’è il tavolo.
 • A Roma c’è il Colosseo.
 • All’università ci sono molti studenti.
 • Nel frigorifero ci sono le verdure.

Da boste utrdili svoje znanje, naredite vajo.